ID: 013161
Gamla Oxelösund

Jag har följande information om bilden!

(OBS! Samtliga fält är obligatoriska!)
Text:
Ditt namn:
E-post:
Telefon:

Bildtext

Gunhild Corin föreståndare på vandrarhemmet. Här visar hon den bräda som beställdes i Stockholm 1872 och uppsatt 1874 i järnvägsparken i Nyköping. Vandrarhemmet i Gamla Oxelösund startade sin verksamhet första gången 1955 i huset som även kallas villa Solberg. Verksamheten pågick fram till 1983. De sista föreståndarna var Olle och Anna Nordkvist.
1985 renoverades huset och används numera som representationslokal för hamnen.
Huset uppfördes på platsen 1899. Dessförinnan har det även varit uppsatt i järnvägsparken i Nyköping 1874 och flyttat till Brevik 1881.
Huset har också gått under namnet Molanderska Villan då det användes som sommarbostad av förste provinsialläkaren John Fredrik Molander från Nyköping.
På en bräda i stora rummet står att läsa: "Denna villa innehar nu sin tredje plats. Beställd i Stockholm 1872, uppsatt i Nyköping 1874 i järnvägsparken. Flyttad till Brevik 1881, nu omsatt vid sundet (Gamla Oxelösund) här 1899. Timpenningen vid flytten av huset var år 1899, 35 öre.

Text från hembygdsföreningens utställning om Gamla Oxelösund:
Solberga, ofta kallad Molanderska villan efter en av ägarna, Dr John Fr Molander. Den har funnits på nuvarande plats sedan 1899. Huset uppfördes först i Järnvägsparken i Nyköping 1874 och flyttades sedan till Villabacken 1881. När Thams villa skulle byggas 1899 måste huset på nytt flyttas till nuvarande plats i Gamla Oxelösund.
Huset ägdes av konsul Percy Tham, som dock redan 1902 sålde det till handlaren Albert Gräslund i Nyköping. 1925 tillträdde nästa ägare, direktör Sven Malmberg på Brandstodsbolaget i Nyköping och fyra år senare, 1929. John Fr Molander.
Efter att i alla år i Gamla Oxelösund ha varit fritidsbostad, blev Solberga 1955 Vandrarhem i Svenska Turistföreningens regi, i hela 28 år, till 1983. Solberga renoverades 1985 och har därefter använts som konferens- och representationslokal av Oxelösunds hamn.
När hamnen vid årsskiftet 2000 sålde området i Gamla Oxelösund till kommunen undantogs Solberga, som alltså fortsättningsvis ägs av Oxelösunds hamn AB.

Källa: Farvel och Torkel
Gamla Oxelösundsutställningen 2000
Södermanlands museum 1983

Fotograf: okänd
År: 1980-07-21